Overige

Strategisch framework

Met een internationaal framework voor circulaire bestaande gebouwen wil DGBC de circulaire bouwoplossingen verbreden en toepasbaar maken naar de hele bouwsector. Belangrijke vraag daarbij: hoe krijgt circulariteit een plek in de hele bouwopgave, zo ook voor bestaand vastgoed? Het framework biedt een definitie voor een bestaand circulair gebouw en indicatoren om dit meetbaar te maken.

Foto DGBC

DGBC heeft in 2018 het ‘Framework for Circular Buildings’ opgesteld, gericht op nieuwbouw. Maar hoe zit het met bestaande gebouwen? Naar schatting 80 procent van het huidige vastgoed bestaat nog in 2050 en er is nog geen leidraad voor circulariteit in het bestaande vastgoed. Hoe kan die 80 procent op circulaire wijze beheerd en gebruikt worden? Dit rapport geeft invulling aan de behoefte van veel partijen om ook voor bestaande bouw circulariteit (en een circulair gebouw) te concretiseren. Het framework bestaat uit indicatoren voor bestaande gebouwen: voor de prestaties van het gebouw, het beheer en het gebruik.

Gebouwen vergen continu hulpbronnen, zoals energie, materialen en water, maar hebben ook een functie om bij te dragen aan het welzijn van mensen en aan de biosfeer. Deze indicatoren zijn opgenomen in dit framework. Het rapport kwam tot stand in samenwerking tussen DGBC, Circle Economy, Metabolic, SGS Search, Alba Concepts en Valstar Simonis. Het framework is mede mogelijk gemaakt door de Laudes foundation, Bouwinvest en Schiphol.

Het rapport is te downloaden via: www.dgbc.nl/publicaties/framework-voor-circulaire-bestaande-gebouwen-42.


Interpretatiedocument bij NTA 8800 →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: